top of page

Visie

Een kantooromgeving is onnatuurlijk. Ze is efficiënt ontworpen voor het werk dat er verricht wordt. Werknemers worden als vanzelf hun efficiënte zelf als ze daar binnen treden. Agenda. Controle. Inhoud. Overzicht. Analyse. Feiten. Deadlines. Mensen laten de eigenschappen thuis die op het werk niet van ze gevraagd worden. Ook die uit de categorie van het kind en het badwater.
Een APK gaat uit van mensen en de menselijke natuur. We hebben een lichaam. Gevoel. Twee hersenhelften. We kunnen en zijn veel meer dan (we) denken. We hebben kwaliteiten die we ongebruikt laten 'wegroesten'. Die hoeven we slechts in eigendom te nemen. 

 

Het non-verbale bestaat uit alles wat we zintuiglijk waarnemen en zonder woorden ervaren. Dat wat we voelen op fysiek, emotioneel of energetisch vlak. Voelen heet soft en dus niet zakelijk te zijn. Maar niet-voelen leidt tot hoge kostenposten en zakelijke verliezen. 
Wie fysieke signalen veroordeelt, verwaarloost of niet serieus neemt ('niet zeuren, even doorzetten') verliest de kans om in een vroeg stadium bij te sturen. Het korte termijn denken wint, met mogelijk ernstige gevolgen op de langere termijn (burn-out). De werkcultuur speelt hier vaak een rol in. Niemand wil het watje zijn dat spelbreker is. Mensen passen zich aan elkaar aan.
Waar gevoelens/ emoties worden genegeerd, gaan ze ondergronds. Iedereen weet dat mensen in interactie meer waarde hechten aan hun gevoel dan aan de woorden die iemand spreekt. Vooral bij het ervaren van tegenstrijdigheden geeft het gevoel de doorslag. ('je zegt dat wel, maar ik vertrouw je niet vanwege je gezichtsuitdrukking en de klank van je stem'). Ook op het werk. 
Negatieve gevoelens verdwijnen zelden spontaan. Ze stapelen zich op. Ze komen tot uiting in ergernissen en projecties, klagen en roddelen. Mensen gaan elkaar vermijden of zelfs saboteren. Ze spreken zich niet vrij uit of schieten in de weerstand. Ze reageren zich op elkaar af. Een angstcultuur is niet innovatief of flexibel. Kritiek i.p.v. opbouwende feedback breekt mensen af. Mensen kunnen lijden aan onzekerheid en zelfkritiek. Of juist aan zelfoverschatting en machogedrag.
Opgestapelde gevoelens kunnen tot conflicten leiden.
Weggestopte gevoelens tot afstomping en sleur. 
 
Altijd zal de kwaliteit en productiviteit van het werk eronder lijden.
 
Het omgekeerde geldt gelukkig ook. Een positieve spiraal doet mensen opbloeien. Iedereen wil vrijheid voelen. Erkenning en waardering. Contact,  verbinding en erbij horen. Iedereen voelt of aandacht oprecht is of uit een boekje komt. We zijn allemaal gevoelsmensen, ook al zijn we ons dat niet altijd bewust.  
Hoe positiever en menselijker de werksfeer, hoe beter de resultaten.

Aandacht voor het non-verbale

bottom of page